Morgander

Objects, Betong

Det er en fordel å produsere både grunnelementer (fundament av betongblokker og sokkelelementer) og montere festesystemet til grunnelementene under kontrollerte forhold på fabrikk. Denne løsningen er utarbeidet av ingeniørene Jüri Sepp i EKE Projekt og Margus Allik i MG Engineerbureau.
 
 
 
 
 
 
 
 
   ...