Morgander

Uudised

11.12.2014

Algamas on PRIA järjekordne toetustevoor

Viljahoidla ja põllupidamismasinate garaaz Eidaperes

Põllumajanduse otsetoetused 2015-2020 Eesti saatis 1. augustil 2014. a Euroopa Komisjonile riiklikud valikud EL ühise põllumajanduspoliitika raames makstavate otsetoetuste rakendamiseks. Toetuste sihtgrupp on aktiivsed põllumajandustootjad ja raskustes sektorid, eraldi toetused on ette nähtud alustavatele noortele põllumajandustootjatele ja väiketootjatele. Morgander OÜ soovib põllupidajatele abiks olla. Aitame projekteerida ja kinnitada kohalikus omavalitsuse ehitusosakonnas ning Tuletõrje ja Päästeametis vajalik projekt.
2015. aastast muutuvad põllumajanduse otsetoetused mitmeosaliseks: ühtne pindalatoetus kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus ehk nn rohestamine toetus alustavatele noortele põllumajandustootjatele toetus väiketootjatele põllumajandustootmisega seotud toetused: piimalehma, ammlehma, ute ja kitse ning puu- ja köögivilja kasvatamise toetus Eesti otsused, mis tuli 1. augustiks Euroopa Komisjonile esitada, puudutavad nimetatud toetuste rakendamist, sh aktiivse tootja määratlemist ja toetuste piiramist (capping). Nõuded hakkavad kehtima alates 2015. aastast taotletavatele makstavatele toetustele. Euroopa Komisjonile esitatud otsused uue perioodi otsetoetuste süsteemi kujundamisel põhinevad põllumajandussektoriga arutatud ja kokku lepitud valikutel. Riiklikke valikuid on perioodi jooksul võimalik Euroopa õiguses sätestatud tähtaegadel ümber vaadata. Põllumajandustoetuste rakendamist Eestis reguleerib EL ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) rakendamise seadus, mis võeti Riigikogus vastu 19. novembril 2014 ning on jõus alates 1. jaanuarist 2015. Täpsed otsetoetuste nõuded sätestatakse põllumajandusministri määrustega pärast seda, kui Riigikogu on vastu võtnud ÜPP rakendamise seaduse. Tootmisega seotud toetuste rakendamise võimalikkus ja toetuste täpsed nõuded selguvad, kui Euroopa Komisjon on Eesti valikud heaks kiitnud. Selleks on neil aega kuni 8 kuud.
   ...