Morgander

Uudised

22.01.2015

Algas põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus 2015 esimene voor

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse” tegevuse alaliik.
Meetme üldeesmärgiks on põllumajandusettevõtjate tulemuslikkuse parandamine läbi tootmise kaasajastamise ja ühise majandustegevuse edendamise, keskkonnahoidlike põllumajandus- ja loomakasvatusehitiste rajamise ning uuendamise ja keskkonnasõbraliku energia tarnekindluse suurendamise. 2014 – 2020 programmperioodiks kavandatud eelarve meetmele "Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks" on 146 miljonit eurot, millest 57 miljonit eurot on kavandatud 2015. aasta kaheks taotlusvooruks. Antud meetme esimeseks taotlusvooruks on ette nähtud 27 miljonit eurot. Taotlusi võetakse vastu 27.veebruarist kuni 12.märtsini PRIA maakondlikes teenindusbüroodes, posti teel ja elektrooniliselt e-posti aadressil info@pria.ee. Aitame oma kliente toetuse saamisel projekteerimise ja hinnapakkumise koostamisega. Täpsem info: 5084497 või uku@morgander.ee
   ...