Morgander

Uudised

22.11.2023

Rooküla sõnnikuhoidla ehitus

Esimesed fermid on paigale asetatud

Nüüdseks oleme saanud valmis pinnasetööd ja vundamendikannude paigalduse.

Algas karkassi montaaz.

   ...