Morgander

Uudised

12.10.2008

Morgander OÜ-le omistati AS Krediidiinfo poolt tunnistus

Tunnistus

Tunnistus omistatakse eelnevate majandustulemuste, ja maksekäitumiste baasil ...
Rahvusvaheliselt akrediteeritud aktsiaselts Krediidinfo väljastas Morgander OÜ-le maksekäitumise ja usaldatavuse tunnistuse reitinguga AA – väga hea , mis kinnitab meie põhimõtteid ja käitumist äriettevõttena. See on tunnustus meie tegevusele viilhallide, ladude ja tootmishoonete ehitamisel. See on hinnang, mis määratakse finants-, majandus -ja maksekäitumise koondina mitmeaastase tegutsemise  lõikes.
Samuti on see tunnustus meie headele klientidele, kes on tasunud tehtud tööde eest tähtaegselt!!!!
   ...