Morgander

Uudised

17.02.2010

Miks kaarhallid talvel kokku kukuvad?

Kokku vajunud kaarhall Paide katlamaja juures.

Eks põhjusi võib olla mitmeid...

...aga peamine on see, et lumekoormus ületab konstruktsiooni kandevõime ja ehituskvaliteet on olnud halb.

Sel lumerohkel talvel on praeguseks teada antud nelja erineva kaarhalli kokku varisemisest. Olen mõnda neist ise vaatamas käinud. Tahakski anda mõned näpunäited tulevastele halliomanikele, mida jälgida, et sedasi ei juhtuks:

  • Ehituskvaliteedi jälgimine. Kasutada tuleks EVS-EN 1991-1-3:2006 Ehituskonstruktsioonide koormuste normatiive. Olukorras, kus tellimused tehakse vähempakkumise võitjaga, suurendab see väikese ehitusfirma himu konkurentsis püsimiseks,  pakkuda hinda hoone minimaalsele lume kandvusele.

  • Konstruktsiooni kvaliteedi jälgimine. Tuleb jälgida, et kasutatakse sertifitseeritud terast ja ka keevitajad oleks sertifitseeritud. 

  • Kogemusteta projekteerija kasutamine. Vähemalt konstruktsiooni projekt tuleks tellida konstruktsiooni valmistajalt.

  • Lumekoormuse jälgimine. Lume mahukaal: värske lumi 100kg/m3, seisnud lumi 200kg/m3, vana lumi 250-350kg/m3, märg lumi 400kg/m3.

  • Vastus küsimusele, kui suurt lumekoormust on teie hoone katus  projekteeritud vastu võtma, leiate oma hoone projektist või saate projekti autori käest.

  • Garantii olemasolu ja realne garantii täidetavuse jälgimine. Samuti ehitise valmimise järgi garantii hooldus.

   ...