Morgander

Produkter

Avhengig av formålet med hallen, kan du i hovedsak velge mellom to ulike typer stålhaller:

  • Rammehaller. Høyeste kvalitet og forventet svært lang levetid

  • Haller med takkonstruksjoner av fagverksdrager. Disse er rimeligere, først og fremst fordi kravet til fundamentering er lavere

   ...